Profil firmy

Produkty a referencie

Kontakty a sídlo


Profil spoločnosti:
Obchodný názov:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Výpis z obchodného registra:
AZ Print spol. s r.o.
31 426 158
SK2020413560
Sberbank Slovensko, a.s.,
pobočka Nové Zámky; č. účtu: 4400006303/3100
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=4719&SID=9&P=0
 

Naša spoločnosť vznikla koncom roka 1992.
Potreby a požiadavky zákazníkov a trhu v oblasti polygrafie sa snaží uspokojovať komplexnými, kvalitnými a cenovo prístupnými službami prostredníctvom najmodernejšej technológie.

Zabezpečujeme prípravu a spracovanie predlôh pred tlačou, tlač i dokončovacie spracovanie.
Výrobný proces je založený na technológii hárkovej ofsetovej tlače.

Jadro poskytovaných tlačiarenských produktov tvoria knihy, časopisy, etikety a reklamné a hospodárske tlačivá v plnofarebnom prevedení.

Spoločnosť AZ Print spol. s r.o. má v súčasnosti 21 zamestnancov.

Slogan "Od návrhu až po väzbu" je ponukou pre našich súčasných a budúcich zákazníkov.

 

Stránky sú optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 bodov a Microsoft Internet Explorer - verzie 4.0 alebo vyššej. These pages are optimalized for default 1024x768 pixels and for browser Microsoft Internet Explorer vs. 4.0 or later. Web developement & design: Unisoft s.r.o.; www.uni-soft.sk

Spoznáš?